Hoe werken wij

Succesvolle agentschappen maken gelukkige klanten

Onze visie

“Mens sana in CORPORATE Sano”

De kracht van Virtuology ligt in het evenwicht tussen de onafhankelijkheid van elk bedrijf van de groep en de natuurlijke en spontane samenwerking tussen al haar leden. Door het delen van dezelfde bureaus, kan elke medewerker rond de koffiemachine de ideeën van zijn collega’s delen. Het is tijdens de Team lunch van de groep en TGIF dat de “best practices” van elk expertisedomein de digitale expertise van de groep voeden.

De bedrijven zijn geografisch gegroepeerd in de vorm van een Hub: een gemeenschappelijk kantoor waar support diensten worden gedeeld. Tot op heden zijn er vier hubs gecreëerd: Brussel, Parijs, Montreal, Tanger, Shanghai en Antananarivo.

Bevoegdheid

Empowering

Transparantie

Samenwerking

Onze missie

Alle bedrijven van de groep hebben een gemeenschappelijke missie en delen dezelfde waarden. Hun prioriteit is om mensen te helpen groeien, zowel professioneel als persoonlijk.

Daarnaast willen ze ook hun klanten helpen groeien door de overdracht van kennis en vaardigheden. Zo kunnen ze een gemeenschappelijke woordenschat delen in het ontwerp van hun digitale transformatiestrategie.

Persoonlijke ontwikkeling

DAAR ZORGEN WE VOOR

Laat mensen zich ontwikkelen dankzij de meest voortreffelijke, solidaire, vreugdevolle, respectvolle en eerlijke collega’s.

Onze waarden

Het oprichten van een groep bedrijven is geen doel op zich. De wijze waarop deze oprichting plaats vindt is even belangrijk als het daaruit voortvloeiende financiële resultaat. De waarden die dagelijks nageleefd worden zijn de sleutel hiertoe.

Integriteit

Integriteit is de basis van vertrouwen. Het management en de medewerkers moeten transparant zijn in de beslissingen die zij nemen en het wettelijke, ethische en morele kader in alle omstandigheden respecteren. Er mogen geen uitzonderingen op dit voorschrift worden gemaakt, noch voor kleine noch voor grote beslissingen.

Uitmuntendheid

Uitmuntendheid moet niet worden ervaren als een voorschrift, maar eerder als een motivatie om het beste van onszelf te geven in al onze acties. Het wordt uitgedrukt zowel in zakelijke kennis als in persoonlijke vaardigheden.

Solidariteit

Solidariteit zorgt voor een kader van wederzijdse steun en maakt het mogelijk dat iedereen op anderen kan rekenen om samen sterker te zijn. Solidariteit is het vermogen om de mensen om ons heen te helpen, maar ook om hulp te vragen wanneer we die nodig hebben.

Respect

Respect is een fundamentele waarde die verschillende aspecten kent: of het nu gaat om de eerbiediging van het woord dat intern, aan onze klanten of partners wordt gegeven, respect in menselijke relaties of respect voor ons milieu. We willen het vertrouwen dat in ons wordt gesteld waardig zijn.

Plezier

Plezier is een essentiële voorwaarde voor professionele ontwikkeling. Om een inspirerende werkomgeving te creëren, bevorderen we harmonieuze relaties tussen medewerkers en een ontspannen werkomgeving.

Getuigenissen

De modulaire organisatie van Virtuology stelt hen in staat om zich eenvoudig aan te passen aan een multi-institutionele omgeving: het bespaart tijd en productiviteit voor interne teams. Het niveau van de dienstverlening voldoet aan de eisen van de geconsolideerde internationale verslaggeving. Virtuology zorgt ervoor dat de technologische honger van digitale marketeers wordt geëvenaard door de snelle evolutie van de zakelijke vaardigheden

Maud van de velde

Ik heb de samenhang en synergiën binnen de groep ervaren tijdens een bijeenkomst op de Web Smit. Terwijl de sfeer feestelijk was, was de professionaliteit van de uitwisselingen rigoureus. Virtuology ondersteunt de ontwikkeling van onafhankelijke agentschappen die op Europees niveau actief zijn door expertise en klantenrelaties centraal te stellen in haar ambities.

Alexis Lebedoff